Käyttöehdot

Sopimusehtojen soveltaminen, sisältö ja voimassaoloaika

Palvelun käyttöehdot muodostavat sopimuksen palvelun tarjoajan Jaroar, joka on Optimal Factor Oy:n verkkosivusto (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjän (myöhemmin ’Asiakas’) välille. Näitä ehtoja sovelletaan verkkosivuilla www.jaroar.com ja Jaroar-verkkokaupassa (jäljempänä ’Palvelu’) Toimittajan ja Asiakkaan väillä. Palveluksi katsotaan verkkosivuston sekä verkkopalveluiden ja valmennusten sisältö siihen liittyvine materiaaleineen.

Sopimus katsotaan tehdyksi asiakkaan tilatessa valmennuksen tai palvelun (myöhemmin ’Palvelu’), jolloin nämä sopimusehdot katsotaan hyväksytyksi. Palvelu sisältää sovitun, tilausvaiheessa esitetyn sisällön.

Toimittaja voi markkinoida, tarjota tai välittää Palvelussa muiden yritysten tuotteita ja palveluita. Toimittaja ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuotteista ja palveluista tai niistä aiheutuneista mahdollisista vahingoista, väärästä tiedosta, viivästymisistä tai muista harmeista. Toimittaja ei vastaa myöskään muiden palveluntarjoajien tietosuojasta.

Palvelun käyttö

Asiakas sitoutuu siihen, että hän käyttää Palvelua omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Toimittaja ei vastaa asiakkaan käyttäjätunnuksen luvattomasta käytöstä jos käyttäjätunnus arvataan, hakkeroidaan tai se muuten paljastuu. Mahdollisista väärinkäytöksistä on välittömästi ilmoitettava Toimittajalle.

Palvelun tai tuotteen hinta

Palvelun tai tuotteen hinta ilmoitetaan Asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä palvelun tai tuotteen myynnistä. Asiakas maksaa sovitun palvelun tai tuotteen hinnan verkkomaksuna tilatessaan sen. Asiakas vastaa itse mahdollisista muista kustannuksista kuten vakuutuksista tilatessaan palvelun tai tuotteen. Palvelussa voi olla tilapäisiä katkoksia kuten Palvelun huoltokatkot, eivätkä tällaiset tilapäiset katkokset oikeuta Asiakasta hinnanalennukseen.

Tyytyväisyystakuu ja palautusoikeus

Myytävillä tuotteilla, kuten otsalampuilla ja monitoimityökaluilla, on lain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

eKirja on ladattavissa ja käytettävissä heti oston jälkeen ja sillä ei ole palautusoikeutta. 

Vastuunrajoitus ja turvallisuussäännöt

Asiakas käyttää jaroar.com Palvelua omalla vastuullaan, Toimittaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita voi syntyä Palvelua käytettäessä. Toimittaja ei vastaa tiedon sisällöstä ja sen soveltuvuudesta yksittäiselle Asiakkaalle tai mahdollisista virheistä. Toimittaja ei myöskään vastaa muista Palvelun ulkopuolisten sivujen sisällöstä, jonne Palvelusta on pääsy tai josta saatetaan saapua sivustolle.

Sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat valmennukset ja eKirjoihin liittyvät palvelut tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Kaikille Asiakkaille suositellaan tapaturma- tai muuta vakuutusta odottamattomien tilanteiden varalle.

Immateriaalioikeudet

Jaroar on rekisteröity tavaramerkki useassa eri maassa, kuten Suomessa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja USA:ssa.

Palvelussa oleva aineisto omistus-, immateriaali- ja tekijänoikeuksineen kuuluu Toimittajalle, jollei muuta erikseen sovita. Toimittajalla on oikeus käyttää ja julkaista uudelleen Palvelussa jaettuja ja julkaistuja materiaaleja ja aineistoja. Palveluun sisältyvän materiaalin, videoiden, kuvien ja tekstien kopiointi, lainaaminen ja edelleen luovuttaminen on kiellettyä, ellei siitä erikseen sovita kirjallisesti. Materiaalit on tarkoitettu vain Asiakkaan omaan käyttöön. 

Asiakas vastaa verkkopalvelussa mahdollisesti jakamista materiaaleistaan, että ne eivät loukkaa kolmansia osapuolia esimerkiksi tekijänoikeuksien osalta. Palvelun tarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa, muita osapuolia tai vaarantaa tietoturvaa tai muuten Palvelua.

Palvelun käyttämisen jälkeen Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet jäävät Toimittajalle.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkopalveluita käytettäessä on tietoturvallisuudessa riskinsä. Käyttäjä vastaa tietokoneensa, verkkonsa ja järjestelmien turvallisuudesta sekä sen mahdollisista aiheuttamista seurauksista kuten Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon levinneiden virusten ja muiden haittojen aiheuttamista seurauksista Toimittajalle tai kolmansille osapuolille.

Toimittaja käyttää webhotellipalvelua, jossa on SSL-salaus ja huolehtii oman tietoturvan järjestämisestä. Toimittaja ei vastaa Palvelun toimintahäiriöistä, katkoksista tai asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista mahdollisista vioista.

Henkilötiedot

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.

Sopimuksen päättyminen

Tämä sopimus katsotaan päättyneeksi tilausvaiheessa esitetyn sisällön ja mahdollisen valmennusajan jälkeen.

Erimielisyydet

Sopimuksen mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välillä neuvottelemalla. Jos asioista ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.